Tuki haettavissa Marraskuussa

Polttoainetuki kuljetusalalle https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/polttoainetuki/#yleista-tietoa-tuesta

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen määräaikaisesta polttoainetuesta kuljetusalalle, joka kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tuki koskee maanteitse tapahtuvaa henkilö- ja tavarakuljetusta, taksiliikennettä, sekä kaikkia polttoainemuotoja pois lukien polttoöljy.

Polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua, joka alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.
Laki on voimassa 1.9.-31.12.2022 välisen ajan. Tuen hakuaika alkaa Valtiokonttorista marraskuun 2022 aikana.