Vastaa tutkimukseen maakunnan elinvoimasta!

Suomen Yrittäjät kartoittaa yrittäjien mielipiteitä maakuntien elinvoimasta uudella Yrittäjien Elinvoimabarometri 2023 -tutkimuksella.

Vastaa kyselyyn linkitäs Taloustutkimus – tutkimus

Elinvoimabarometrin tavoitteena on selvittää yrittäjien näkemyksiä maakuntansa elinvoimasta, sen kehittämistarpeista ja antaa tietoa vaikuttajille ja hallinnolle päätöksenteon tueksi.

Tavoitteena on vahvistaa yrittäjien ja maakunnan vuoropuhelua ja rakentaa yrittäjämyönteisiä maakuntia kautta Suomen.

Elinvoimabarometri toteutetaan vuorovuosittain Yrittäjien Kuntabarometrin kanssa.

Tutkimus on avoinna 31.3.2023 saakka. Vastaukset julkistetaan 24.5.2023, ja ne käsitellään nimettöminä. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 10 minuuttia.

Arvostamme vastaustasi!